Aluminium

Ondanks het gebruik van een relatief dure basisgrondstof van hoge kwaliteit, is de totale kost van een aluminium constructie over gans de levensduur zeer voordelig.

Aluminum in the mendeljef table

(Op de website van het Belgisch aluminium center lezen we het volgende:)

 

De wereldproductie van aluminium in 1900 bedroeg 6700 ton.

In 2006 telde de wereldproductie van Aluminium reeds meer dan 35 miljoen ton (bron EAA).

Aluminium is, na zuurstof en silicium, het derde meest voorkomende element in de aardkorst ( 8% aanwezig) dat onder de vorm van bauxiet wordt gewonnen. Het erts is zeer makkelijk te ontginnen: het wordt gewoon afgegraven aan de oppervlakte. Na amper een vijftiental jaar heeft de natuur zich hersteld.

Bauxiet werd voor het eerst ontdekt in het franse dorpje ‘Les Baux’. Aluinaarde wordt uit het bauxiet gehaald met het Bayer-proces. Het omzetten van de aluinaarde of aluminiumoxide (Al2O3) naar Aluminium vergt veel energie maar het recycleren van aluminium daarentegen vraagt slechts 5% van de initiële energie. Recyclage is dus zeer belangrijk.

Aluminium is eeuwig recycleerbaar met behoud van kwaliteit. Het primaire en secundaire aluminium zijn niet van elkaar te onderscheiden. Het recyclage ratio voor West-Europa ligt hoog:

van 41% voor de drankblikjes

tot 95% voor de bouw

en 95% voor de transportsector.

Daarenboven wordt geschat dat 75% van de allereerst geproduceerde aluminium nog steeds in roulatie is.

Door de gewichtsbesparende rol van aluminium in tal van toepassingen, draagt aluminium bij tot een gezonder milieu. Gezien het lagere soortelijk gewicht en de hoge relatieve sterkte van aluminium, ligt de gemiddelde gewichtsbesparing rond de 50% voor de meeste toepassingen, zonder in te boeten op veiligheid. Vb.: voor elke 100kg dat je bespaart op (in) een voertuig bespaar je 0,35L brandstof/100km en reduceer je de CO2 uitstoot met 9g/km.

Aluminium als de grote energievreter bestempelen is dus duidelijk te eenzijdig. Om al bovenstaande redenen wordt aluminium ondanks de hoge energie nodig voor de primaire productie, toch wel eens het ‘groene metaal’ genoemd.

 

Jules Verne beschreef aluminum als volgt:

"This valuable metal possesses the whiteness of silver, the indestructibility of gold, the tenacity of iron, the fusibility of copper, the lightness of glass. It is easily wrought, is very widely distributed, forming the base of most of the rocks, is three times lighter than iron, and seems to have been created for the express purpose of furnishing us with the material for our projectile."

 

En Charles Dickens maakte het nog bonter:

What do you think of a metal

As white as silver

As tough as iron

As unalterable as gold

As easily melted as copper

Which is

Malleable

Ductile

And with the singular quality of being lighter than glass?

 

Om maar aan te tonen wat een fascinerend metaal aluminium is.

Chemisch gezien is Aluminium een zeer onedel metaal en oxydeerd dus zeer snel maar het is juist die snel gevormde en hechtende oxyde laag die verder corrosie van het aluminium tegen gaat

 

We zouden uren kunnen doorbomen over Aluminium want het is onze passie !

×

Cookies! Ce site utilise des cookies pour faciliter votre expérience de navigation et peut fonctionner moins bien si vous les désactivez. En naviguant sur notre site avec les cookies, vous acceptez leur utilisation.